Grups de treball

Són grups d’estudi i de debat dels sectors més estratègics de les comarques. Aquests poden anar variant, ampliant-se o reduint-se segons les necessitats i demandes econòmiques de la zona. Estan integrats per membres de l’entitat, professionals del sector que volen impulsar i millorar el sector. És un anàlisi de la situació dels sectors i la recerca permanent de nous camins i/o millores per generar més riquesa empresarial.

Actualment n’hi ha activades dues.

. Comissió d’Agricultura

. Comissió d’ Infraestructures