Socis privats

Societats mercantils ……….......... 33
Professionals i autònoms.............. 27
Col•lectius …………………............. 2
Persones físiques …………........... 14

TOTAL ………………………........... 76

Representen un 70% de la Societat