Grups de treball

Són grups d’estudi i de debat dels sectors més estratègics de les comarques. Aquests poden anar variant, ampliant-se o reduint-se segons les necessitats i demandes econòmiques de la zona. Estan integrats per membres de l’entitat, professionals del sector  que volen impulsar i millorar el sector. És un anàlisi  de la situació dels sectors i la recerca permanent  de nous camins i/o millores per generar més riquesa empresarial. Actualment n’hi ha activades dues.