Quins objectius persegueix?

  • Fomentar, coordinar i executar accions de promoció econòmica fruit de la participació de les entitats públiques i la iniciativa privada en l’àmbit del desenvolupament econòmic.
  • Realitzar accions dirigides al foment la creació, creixement i consolidació empresarial al territori.
  • Realitzar accions que fomentin la millora de les infraestructures de comunicació/TIC que afavoreixin les condicions per a la implantació industrial.
  • Realitzar accions de foment i creixement del sector primer que afavoreixin el desenvolupament de la industria i producció agroalimentària.