Socis privats

Societats mercantils ……………. 33      

Professionals i autònoms……… 27     

Col·lectius …………………………… 2      

.Persones físiques ……………….. 14     

TOTAL …………………………………76   

Representen un 70% de la Societat